Algemene voorwaarden

Datum opmaak: augustus 2020

Website Disclaimer

Deze website is eigendom van Copycat Management BV.

Hierna Studio Keramiek genoemd.

Contactgegevens

Adres maatschappelijk zetel:
Franselei 52
2570 Duffel
E-mail:nora@studiokeramiek.be
Ondernemingsnummer:BE 0464 308 217

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Keramiek of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Studio Keramiek levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Studio Keramiek de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Studio Keramiek kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u Studio Keramiek contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Studio Keramiek geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Studio Keramiek kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Studio Keramiek verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.

Privacybeleid

Studio Keramiek hecht belang aan uw privacy.

Studio Keramiek respecteert de geldende wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
Studio Keramiek verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de diensten of omdat u die gegevens zelf aan Studio Keramiek hebt doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voornaam, naam,  adres, e-mailadres, telefoonnummer en BTW-nummer.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: verzenden van nieuwsbrieven, opmaken van facturen en bevestiging van inschrijving.
Studio Keramiek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Studio Keramiek gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Studio Keramiek.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

Cookiebeleid

Studio Keramiek kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Inschrijvingsvoorwaarden

Deze Inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, workshops en evenementen. Door u in te schrijven geeft u aan met de Inschrijvingsvoorwaarden akkoord te gaan.   

Inschrijving cursus/workshop

Inschrijven verloopt enkel via het shop-gedeelte van de website. De bevestiging van de aankoop komt automatisch in de mailbox en dient als inschrijvingsbewijs.

Voor sommige workshops kan ingeschreven worden voor een wachtlijst. Deze wachtlijst wordt aangeschreven bij annulaties van andere deelnemers. Er wordt hierbij geen rekening gehouden met volgordes op de wachtlijst.

De mensen op de wachtlijst zullen in de mate van het mogelijke ook gecontacteerd worden bij een herhaling van de cursus, maar krijgen geen voorrang .

Betaling 

De deelnemer dient het gehele bedrag ofwel online te voldoen, ofwel via overschrijving tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen met Studio Keramiek .

Indien het bedrag niet betaald is binnen de 3 werkdagen, kan Studio Keramiek de inschrijving annuleren. Na ontvangst van het inschrijvingsgeld ontvangt u een bevestigingsmail. Deze bevestigingsmail geldt als inschrijvingsbewijs. 

Fakturen 

Bij online betaling onvangt u automatisch een faktuur in uw mailbox als bijlage bij  uw bevestiging.

Indien u betaalt via overschrijving,  kan je een faktuur aanvragen ná betaling. Vermeld bij aanvraag duidelijk uw naam, adres en BTW nummer. Het faktuur wordt u bezorgd bij aanvang van de cursus.

Annulatievoorwaarden

Annulering workshop door deelnemer (ongeacht de reden)

Annulaties worden nog enkel terugbetaald in de vorm van een tegoedbon . Tegoedbons zijn 2 jaar geldig en kunnen niet verlengd worden.

Bij annulatie door de deelnemer tot 4 weken op voorhand,  wordt een administratiekost van 35 euro afgehouden en het saldo gegeven als tegoed voor een volgende aankoop.

Bij latere annulatie en tot 1 week op voorhand, wordt 50% teruggegeven als tegoedbon.

Bij nog latere annulatie, dus minder dan een week op voorhand kan geen cursusgeld meer terugbetaald worden onder welke vorm dan ook.

Het is wel altijd toegelaten om een vervanger te sturen bij verhindering. Gelieve dan de cursusgelden onderling te regelen en ons zo snel mogelijk het e-mail adres en telefoonnummer van de vervanger te bezorgen. Een vervanger kan NIET gestuurd worden als de cursus al begonnen is.

Annulering/verplaatsing van een cursus/workshop door Studio Keramiek 

De cursussen/workshops vinden alleen plaats mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen kan de cursus/workshop geannuleerd worden. Mocht een cursus/workshop niet plaatsvinden of worden uitgesteld dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht en wordt het cursusgeld integraal terugbetaald.

Studio Keramiek kan, tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus/workshop, de datum van een cursus/workshop wijzigen. De deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld via email en hebben de mogelijkheid de cursus/workshop kosteloos te verplaatsen of te annuleren. 

Bij ziekte of verhindering van een docent kan Studio Keramiek een andere docent aanstellen of de aangeboden cursus/workshop annuleren. Bij annulering wordt, in overleg, de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. Bij annulatie wordt het eventueel betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald.

In geen geval kan een vergoeding gevraagd worden voor aangegane kosten ,zoals treintickets of hotelkosten..  

 Speciale voorwaarden wegens Covid19

Bovenstaande annulatievoorwaarden blijven dus ook geldig bij annulatie wegens gevolgen van Covid-19 en bijhorende coronamaatregelen. We maken daarop geen uitzonderingen meer.

Klachten 

Heb je een klacht over een cursus of workshop? Neem dan contact op met Studio Keramiek en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem op te lossen. Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.   

Aansprakelijkheid 

Tijdens een cursus/workshop wordt soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Studio Keramiek is niet verantwoordelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding of een schort aan te trekken. Opnames van een cursus/workshop en cursusteksten zijn enkel voor eigen gebruik. Al het cursus/workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden.

Beeldmateriaal

Foto’s mogen genomen worden en gedeeld worden op sociale media mits vermelding van Studio Keramiek.

Het maken van beeldopnames van een (gedeelte van) cursus/workshop is toegestaan, maar dient enkel voor eigen gebruik. Opnames van een cursus/workshop mogen niet gebruikt worden op social media, tenzij met schriftelijke toestemming van Studio Keramiek. Mogelijk gelden er andere regels in geval van gastdocenten, vraag het hen!

Tenzij uitdrukkelijk door de deelnemer aangegeven, behoudt Studio Keramiek het recht alle beeldmateriaal door een van de medewerkers van Studio Keramiek voor PR doeleinden te gebruiken. 

Overig 

Studio Keramiek behoudt zich altijd het recht om de cursussen en workshops inhoudelijk te veranderen en/of prijzen aan te passen. Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een cursus/workshop heeft Studio Keramiek het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de cursus/workshop, en te weigeren voor volgende cursussen en/of workshops. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde inschrijvingsgeld niet terug. In alle gevallen waarin deze Inschrijvingsvoorwaarden niet voorzien beslist Studio Keramiek. Op al onze cursussen en workshops zijn onze Studio Keramiek inschrijvingsvoorwaarden van toepassing. Door je in te schrijven ga je akkoord met deze Inschrijvingsvoorwaarden.

Webshop

Het artikel

Duidelijk wordt aangegeven dat het product dat klant wenst aan te kopen met de hand gemaakt is en duidelijk kan verschillen met de foto. 

Het is mogelijk dat er onderling kleine verschillen merkbaar zijn qua kleur of afmetingen. Dit is eigen aan handwerk.

Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Online aankopen

Klant doet zijn aankoop via onze website en komt dan terecht in ons winkelmandje waar hij de bestelling kan afronden met de betalingswijze.

Studio Keramiek is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Levering en uitvoering van de overeenkomst

De verzendingskosten worden bepaald door BPOST naargelang het bestelde gewicht en grootte.

De Kunstobjecten en fragiele werken kunnen wel besteld of gereserveerd worden maar worden niet geleverd. Deze zijn enkel af te halen bij Studio Keramiek.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland. Andere landen kunnen geleverd worden na een mailtje en in samenspraak met klant.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Studio Keramiek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de klant was geboden.

>